Basisoptie Latijn

Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Je ontdekt alle details en geheimen over oude verhalen, mythes en legenden. Je verhoogt hierdoor je algemene taalvaardigheid, handig bij het studeren van andere vreemde talen. Je wordt aangezet om kritisch te denken en opvattingen en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie.

Nederlands I 5 uur
Wiskunde I 4 uur
Frans I 4 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Plastische Opvoeding I 2 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Basisoptie Latijn I 5 uur

Basisoptie Moderne Wetenschappen

Voor de vakken Frans, wiskunde en Nederlands krijg je 1 uur per week extra voor remediëring en uitbreiding. Elk trimester krijg je bovendien één van de modules uit de talenturen aangeboden (STEM, CLIL, TOP).

Nederlands I 5 uur
Wiskunde I 4 uur
Frans I 4 uur
Aardrijkskunde I 2 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Geschiedenis I 1 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 2uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Plastische Opvoeding I 2 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Nederlands I 1 uur
Frans I 1 uur
Wiskunde I 1 uur
Talenturen I 2 uur

B-stroom

In onze B-stroom krijg je de kans om in een kleine klasgroep je basiskennis  bij te werken. Onze leerlinggerichte aanpak en aangepaste werkboeken helpen je om jouw kennis op te krikken. In ons beroepsvoorbereidend leerjaar krijg je 2 beroepenvelden aangeboden. Na het tweede jaar kan je, afhankelijk van jouw interesses en talenten, je beroepsopleiding verderzetten in gespecialiseerde scholen.

Nederlands I 4 uur
Wiskunde I 5 uur
Frans I 2 uur
Maatschappelijke vorming I 3 uur
Natuurwetenschappen I 2 uur
Godsdienst I 2uur
Techniek I 7 uur
Muzikale Opvoeding I 1 uur
Plastische Opvoeding I 3 uur
Lichamelijke Opvoeding I 2 uur
Sociale activiteiten I 1 uur