EERSTE GRAAD

EEN BREDE BASIS

In onze middenschool leer je ontdekken wie je bent. Iedereen krijgt in de eerste graad (1e en 2e jaar) een brede basisvorming. Wij helpen je om jouw eigen vaardigheden, interesses en talenten in kaart te brengen. Pas dan ben je klaar om een richting te kiezen die past bij jouw persoonlijkheid qua studiehouding, motivatie en capaciteiten.

EERSTE JAAR: jij kiest…

LATIJN

Je leert zeer grondig de Latijnse taal- en letterkunde. Je verkent de kunst en cultuur van de klassieke oudheid. Je ontdekt alle details en geheimen over oude verhalen, mythes en legenden. Je verhoogt hierdoor je algemene taalvaardigheid, handig bij het studeren van andere vreemde talen. Je wordt aangezet om kritisch te denken en opvattingen en gedragingen in vraag te stellen. Een pluspunt bij latere studies recht, politiek of filosofie.

Moderne Wetenschappen

Voor de vakken Frans, wiskunde en Nederlands krijg je 1 uur per week extra voor remediëring en uitbreiding. Elk trimester krijg je bovendien één van de modules uit de talenturen aangeboden.

B-STROOM

In onze B-stroom krijg je de kans om in een kleine klasgroep je basiskennis  bij te werken. Onze leerlinggerichte aanpak en aangepaste werkboeken helpen je om jouw kennis op te krikken. In ons beroepsvoorbereidend leerjaar krijg je 2 beroepenvelden aangeboden. Na het tweede jaar kan je, afhankelijk van jouw interesses en talenten, je beroepsopleiding verderzetten in gespecialiseerde scholen.

TWEEDE JAAR

De optie Latijn is een vervolg op de basisoptie van het eerste jaar. In het tweede jaar wordt een stevige basis gelegd voor de tweede graad waar je met authentieke teksten aan de slag gaat.

Moderne Wetenschappen

We bieden jou de keuze aan tussen Moderne Wetenschapen met focus op Economie & Organisatie of Moderne Wetenschappen met focus op Moderne Talen en Wetenschappen De verwerking van de verschillende vakken vraagt een vrij hoog studietempo aangezien deze basisoptie jou in de eerste plaats voorbereidt op een ASO-richting. In deze opties zijn Economie & Organisatie en Wetenschappelijk Werk twee specifieke vakken. Tijdens de lessen Economie & Organisatie worden facetten uit het sociale en het economische leven behandeld. Tijdens de lessen W.W. maak je kennis met de wetenschappelijke wereld aan de hand van verschillende proefjes en experimenten.

Maatschappij en Welzijn

Deze basisoptie geeft je de mogelijkheid om het programma van de algemene vakken in een aangepast tempo te verwerken. Tijdens de praktische realisaties worden de sociale en technische vaardigheden geoefend, gesteund op theoretische inzichten.