WIJ BENADRUKKEN “STERK”

STIMULEREN & SAMEN

JIJ – LEERLING:
Jij bent het vertrekpunt. Je leert jezelf en je grenzen kennen binnen een veilige omgeving, waarin iedereen zichzelf mag zijn.

WIJ – LEERKRACHTEN:
We stimuleren je talenten, je interesses, je leerstijl en je manier van zijn. We zoeken samen naar jouw mogelijkheden en jouw uitdagingen. We motiveren je om je zo sterk  mogelijk zelfstandig te ontwikkelen, indien nodig met onze hulp

TALENT

JIJ – LEERLING:
Je leert jouw talenten kennen. Hierdoor stimuleer je je groeikansen en verhoogt jouw motivatie.

WIJ – LEERKRACHTEN:
We werken gedifferentieerd en bieden jou voldoende uitdaging, niet alleen binnen de lessen. Via onze talentenuren verkennen we samen wat je graag doet en waar je sterk in bent.

EERSTE GRAAD

JIJ – LEERLING:
Je hoeft nog niet onmiddellijk een studiekeuze te maken in onze middenschool. Je leert hier de verschillende gebieden binnen het onderwijs kennen. Op die manier ondervind je eerst wat je graag doet en welke richting je goed ligt om zo een sterke keuze te maken naar de bovenbouw.

WIJ – LEERKRACHTEN:
Wij begeleiden jou doorheen jouw school – en studieloopbaan. Jij, je ouders en je leerkrachten gaan aan de slag met onze wegwijzer, het keuzewerkboek en de talentenkaart. Zo krijgen wij een goed beeld van jouw mogelijkheden en op die manier kunnen we je goed oriënteren.

RESPECT

JIJ – LEERLING:
Je leert om uit te komen voor je eigen mening en dit met het nodige respect voor de anderen en je omgeving. Jij krijgt de vrijheid om je eigen identiteit te zoeken en te ontwikkelen tot een sterke persoonlijkheid.

WIJ – LEERKRACHTEN:
We vertrekken vanuit onze christelijke waarden en normen en tonen respect voor alle culturen. We wisselen samen ideeën uit over politieke en maatschappelijke thema’s. We waarderen de verschillende karakters en leermethoden van iedereen binnen onze
school.

KWALITEIT

JIJ – LEERLING:
Jij leert zoeken naar jezelf, jezelf uit te dagen open-minded te denken en flexibel te zijn.

WIJ – LEERKRACHTEN:
We maken een veilige omgeving en geven je de kans om fouten te maken en om nieuwe kansen aan te grijpen. We gaan samen met jou op zoek naar verschillende oplossingsstrategieën. Je gaat hiermee creatief en zelfstandig aan de slag. Op deze
manier kan je in alle vertrouwen nieuwe uitdagingen aangaan. Dit maakt dat we je kwaliteitsvol onderwijs bieden.

PROJECT MIDDENSCHOOL

ENGELS VANAF HET EERSTE JAAR

CLL Communicative Language Learning

Je verkent een actueel, boeiend thema in het Engels (1ste jaar) en Frans (2de jaar). Je krijgt voldoende visuele ondersteuning en de nodige taalhulp. Je doet mee aan interactieve groepsactiviteiten die je communicatieve vaardigheden zullen trainen. Al doende ontdek je manieren om jezelf vlot(ter) uit te drukken in het Engels /Frans. Je leert gebruik maken van media, ict en je eigen creativiteit bij het uitwerken van opdrachten.

STEM Science Technology Engineering Mathematics

Je exploreert de wereld van wetenschap en techniek. Samen ga je op zoek naar verbanden tussen kennis en praktijk. Je lost samen wetenschappelijke vraagstukken op. Je voert proeven en experimenten uit en je zoekt zo naar verklaringen voor bepaalde fenomenen. Hierdoor leer je niet alleen probleemoplossend denken, maar ook nieuwe leerstrategieën toepassen.

TOP Trade Organisation People

Wat is de wisselwerking tussen milieu en economie? Je observeert het (koop)gedrag van mensen in onze maatschappij en zoekt samen naar verklaringen hiervoor.  Je leert over productie, verdeling en consumptie. Je voert eigen onderzoeken uit en begrijpt hierdoor hoe reclame en media ons dagelijks beïnvloeden. Je stimuleert je eigen innoverend denken door zelf projecten uit te werken!

Deze modules worden in het eerste jaar aangevuld met een module sport.