UNIEK IN DE REGIO

ENGELS VANAF HET EERSTE JAAR

CLIL Content & Language Integrated Learning

Je verkent een actueel, boeiend thema in het Engels. Je krijgt voldoende visuele ondersteuning en de nodige taalhulp. Je doet mee aan interactieve groepsactiviteiten die je communicatieve vaardigheden zullen trainen. Al doende ontdek je manieren om jezelf uit te drukken in het Engels. Je leert gebruik maken van media, ict en je eigen creativiteit bij het uitwerken van opdrachten.

STEM Science Technology Engineering Mathematics

Je exploreert de wereld van wetenschap en techniek. Samen ga je op zoek naar verbanden tussen kennis en praktijk. Je lost samen wetenschappelijke vraagstukken op. Je voert proeven en experimenten uit en je zoekt zo naar verklaringen voor bepaalde fenomenen. Hierdoor leer je niet alleen probleemoplossend denken, maar ook nieuwe leerstrategieën toepassen.

TOP Trade Organisation People

Wat is de wisselwerking tussen milieu en economie? Je observeert het (koop)gedrag van mensen in onze maatschappij en zoekt samen naar verklaringen hiervoor.  Je leert over productie, verdeling en consumptie. Je voert eigen onderzoeken uit en begrijpt hierdoor hoe reclame en media ons dagelijks beïnvloeden. Je stimuleert je eigen innoverend denken door zelf projecten uit te werken!

Deze modules worden in het eerste jaar aangevuld met een module sport.