VOLZETVERKLARINGEN 2018-2019


• 2 Sociaal en Technische vorming: maximum 32
• 1B : maximum 5
• Beroepsvoorbereidend leerjaar: maximum 25 VOLZET