Marleen Dupond    Directeur Sint-Donatus Middenschool

Marleen Bruyninckx    Leerlingenbegeleiding Sint-Donatus Middenschool

 

Lieve Caluwaerts    Directeur Sint-Donatus Bovenbouw

Katleen Roggeman    Pedagogisch Directeur Sint-Donatus Bovenbouw

Annelies Holvoet    Leerlingenbegeleiding Sint-Donatus Bovenbouw