Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020

Nieuwe inschrijvingsprocedure voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en Vlaanderen.

De Vlaamse regering bereikte op vrijdag 7 september 2018 een akkoord over een nieuw inschrijvingsrecht in het Nederlandstalig onderwijs.  Bedoeling is om dit schooljaar de nieuwe regeling nog op te starten voor de inschrijvingen van 2019-2020.  De conceptnota’s voor een nieuw kader ‘inschrijvingsrecht lager en secundair onderwijs’ heeft ze goedgekeurd op 17 september 2018.

Momenteel is niet duidelijk wat de concrete gevolgen zullen zijn.  Zodra we meer weten, zullen we de website actualiseren.

Bij de inschrijving zal  u het pedagogisch project en het reglement van onze school moeten goedkeuren.

 

Inschrijven voor het schooljaar 19-20. Data volgen nog.

Breng de identiteitskaart van de in te schrijven leerling mee of de isi-kaart waar het rijksregisternummer van uw zoon/dochter op vermeld staat.