5 & 6 EcMo

Economie - moderne talen

Wat leer je?

Je bouwt je basiskennis over economie uit de tweede graad verder uit. Zo leer je meer over hoe de economie en de markt met vraag en aanbod werken. Daarnaast bekijk je welke rol de overheid kan spelen bij het stimuleren van de economie. We leren je ook met een kritische blik naar het hele plaatje kijken en reflecteren over welk model het beste is voor welke economie en hoe we duurzamer te werk kunnen gaan, zowel op ecologisch als sociaal vlak. Naast economie zijn talen een belangrijke component in deze richting. Zo krijg je een extra uur Frans en Engels, waarin je je vaardigheden verder aanscherpt en beter leert communiceren. Daarnaast zal je hierin kennismaken met literatuur en die teksten diepgaand analyseren. Ook leer je op een andere manier naar taal kijken en onderzoek je hoe cultuur en taal samenhangen en wat de samenhang is tussen de talen onderling door naar hun grammatica te kijken. Je werkt ook verder aan de kennis van je vierde taal, Duits, zodat je in staat bent om met Duitstaligen te communiceren en kan kennismaken met de Duitse cultuur via literaire teksten en filmpjes. Je krijgt bovendien een breed overzicht over de literatuur doorheen tijd en ruimte in het vak wereldliteratuur. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie, kunst en statistiek en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je denkt graag na over hoe de markt functioneert. Je bent geïnteresseerd in waarom bepaalde producten beter aanslaan dan andere en vindt het interessant om na te denken over hoe de economie werkt en welke principes hierachter zitten. Je bent vooral geïnteresseerd in de theorie achter de economische principes en iets minder in de praktische kant van het ondernemen zelf. Daarnaast hou je van talen en wil je graag leren hoe je in zoveel mogelijk talen jezelf kan uiten. Je denkt graag na over hoe een taal werkt en de regels om zinnen te bouwen. Verder vind je het leuk om teksten uit te schrijven en/of te presenteren. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op alle economische richtingen aan de universiteit, bijvoorbeeld Handelswetenschappen of Economische wetenschappen, maar ook op de talige richtingen, zoals Frans, Engels, Duits aan de faculteit Taal- en Letterkunde of Toegepaste taalkunde. Daarnaast staan alle richtingen met minder wiskunde aan de universiteit of hogeschool voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
3
4
Nederlands
4
4
Frans
4
4
Engels
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Economie
4
4
Duits
2
3
Databeheer
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod