LaWe 5 & 6

Latijn - wetenschappen

Wat leer je?

Je leest zoveel mogelijk authentieke Latijnse teksten uit de verschillende tijden waarin Latijn werd en wordt gebruikt. Je leert de Latijnse teksten diepgaand te analyseren en ontdekt de onderliggende betekenis van de woorden in zowel poëtische als prozateksten. Verder leer je welke evoluties het Latijn allemaal heeft meegemaakt. Er is ook aandacht voor de klassieke cultuur, meer specifiek voor de klassieke filosofie en de werking van het recht in de Klassieke oudheid. Daarnaast ontwikkel je je inzicht in de samenhang tussen de natuurwetenschappen en de samenleving en haar technologie verder. Je basiskennis over biologie, chemie en fysica wordt in de derde graad ook uitgebouwd, met onder andere celleer, genetica, chemische reacties en elektrostatica en -magnetisme. Je scherpt je onderzoeksvaardigheden verder aan. Zo leer je nieuwe wetenschappelijke methodes om natuurfenomenen te onderzoeken en pas je die ook toe in praktische proeven. Ook je basis van het programmeren wordt verder uitgebreid in het vak informaticawetenschappen. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geïnteresseerd in talen en onderzoekt graag waarom een auteur een bepaalde verwoording gebruikt. Daarnaast vind je het leuk om verbanden te zoeken tussen woorden in teksten en tussen teksten onderling. Je houdt van wat uitdaging en de cultuur van de Romeinen fascineert je. Verder ben je geïnteresseerd in wetenschappen en wil graag weten hoe de natuur in elkaar zit en welke processen er allemaal schuilgaan achter de werkelijkheid die we iedere dag weernemen. Je bent bereid om hiervoor zelf onderzoek te voeren en denkt graag verder na over verbanden tussen de zaken die je leert in de verschillende vakken en het dagelijkse leven. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op de zwaardere talige richtingen in het hoger onderwijs, denk maar aan de talenrichtingen aan de faculteit Taal- en Letterkunde aan de universiteit of Rechten aan de faculteit Recht en Criminologie. Daarnaast bereidt deze richting je ook voor op de zwaardere wetenschappelijke richtingen in het hoger onderwijs, denk maar aan Fysica, Chemie, Biologie of Geografie aan de faculteit Wetenschappen aan de universiteit of Geneeskunde aan de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen. Alle richtingen in het hoger onderwijs, zowel aan de hogeschool als aan de universiteit staan voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
4
4
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
1
1
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Latijn
4
4
Informaticawetenschappen
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod