5 & 6 MoWe

Moderne talen - wetenschappen

Wat leer je?

Je scherpt je onderzoeksvaardigheden verder aan. Zo leer je nieuwe wetenschappelijke methodes om natuurfenomenen te onderzoeken en pas je die ook toe in praktische proeven. Daarnaast ontwikkel je ook je inzicht verder in de samenhang tussen de natuurwetenschappen en de samenleving en haar technologie. Je basiskennis over biologie, chemie en fysica wordt in de derde graad ook uitgebouwd, met onder andere celleer, genetica, chemische reacties en elektrostatica en -magnetisme. Naast wetenschappen zijn talen een belangrijke component in deze richting. Zo krijg je een extra uur Frans en Engels, waarin je je vaardigheden verder aanscherpt en beter leert communiceren. Daarnaast zal je hierin ook kennismaken met literatuur en die teksten diepgaand analyseren. Ook leer je op een andere manier naar taal kijken en onderzoek je hoe cultuur en taal samenhangen en wat de samenhang is tussen de talen onderling door naar hun grammatica te kijken. Je werkt verder aan je kennis van je vierde taal, Duits, zodat je in staat bent om met Duitstaligen te communiceren en kan kennismaken met de Duitse cultuur via literaire teksten en filmpjes. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geïnteresseerd in wetenschappen en wil graag weten hoe de natuur in elkaar zit en welke processen er allemaal schuilgaan achter de werkelijkheid die we iedere dag waarnemen. Je bent bereid om hiervoor zelf onderzoek te voeren en denkt graag verder na over verbanden tussen de zaken die je leert in de verschillende vakken en het dagelijkse leven. Daarnaast hou je van talen en wil graag leren hoe je je in zoveel mogelijk talen kan uiten. Je denkt graag na over hoe een taal werkt en de regels om zinnen te bouwen. Verder vind je het leuk om teksten uit te schrijven en/of te presenteren. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op wetenschappelijke richtingen aan de universiteit, denk maar aan Fysica, Chemie, Biologie of Geografie. Ook Geneeskunde behoort tot de mogelijkheden. Verder kan je ook kiezen voor een talenrichting, zoals Duits, Frans, Engels of Toegepaste taalkunde. Daarnaast staan alle richtingen met minder wiskunde aan de universiteit of hogeschool voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
4
4
Nederlands
4
4
Frans
4
4
Engels
3
3
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
1
1
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Duits
2
3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod