5 & 6 EcWi

Economie - wiskunde

Wat leer je?

Je bouwt je basiskennis over economie uit de tweede graad verder uit. Zo leer je meer over hoe de economie en de markt met vraag en aanbod werken. Daarnaast bekijk je welke rol de overheid kan spelen bij het stimuleren van de economie. We leren je ook met een kritische blik naar het hele plaatje kijken en reflecteren over welk model het beste is voor welke economie en hoe we duurzamer te werk kunnen gaan, zowel op ecologisch als sociaal vlak. Naast economie is wiskunde een belangrijke component in deze richting. Je leert beter wiskundig redeneren en argumenteren en onderzoekt ook hoe wiskunde je kan helpen om problemen op te lossen. Je kan hiervoor beroep doen op je kennis van de verschillende wiskundige modellen die je zal aanleren. We proberen ook te kijken hoe wiskunde ons op economisch vlak kan helpen. In het vak informaticawetenschappen gaan we nog een stapje verder op wiskundig gebied en krijg je inzicht in de werking van algoritmes en datastructuren en hoe die je kunnen helpen om complexe wiskundige problemen op te lossen. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je denkt graag na over hoe de markt functioneert en werkt graag met cijfertjes. Je bent geïnteresseerd in waarom bepaalde producten beter aanslaan dan andere en vindt het interessant om na te denken over hoe de economie werkt en welke principes hierachter zitten. Je bent vooral geïnteresseerd in de theorie achter de economische principes en iets minder in de praktische kant van het ondernemen zelf. Daarnaast hou je van wiskunde. Je staat wiskundig sterk in je schoenen en denkt graag na over wiskundige problemen, die probeer je op te lossen door analytisch na te denken en de aangeleerde methodes toe te passen. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op wiskundige economische richtingen aan de universiteit, bijvoorbeeld Handelsingenieur of Economische wetenschappen. Daarnaast staan bijna alle richtingen in het hoger onderwijs, zowel aan de hogeschool als universiteit voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
6
6
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
2
1
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Economie
4
4
Informaticawetenschappen
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod