5 & 6 LaWi

Latijn – wiskunde

Wat leer je?

Je leest zoveel mogelijk authentieke Latijnse teksten uit de verschillende tijden waarin Latijn werd en wordt gebruikt. Je leert de Latijnse teksten diepgaand te analyseren en ontdekt de onderliggende betekenis van de woorden in zowel poëtische – als prozateksten. Verder leer je ook welke evoluties het Latijn allemaal heeft meegemaakt. Er is ook aandacht voor de klassieke cultuur, meer specifiek voor de klassieke filosofie en de werking van het recht in de Klassieke oudheid. Naast Latijn is wiskunde een belangrijke component in deze richting. Je leert beter wiskundig redeneren en argumenteren en onderzoekt ook hoe wiskunde je kan helpen om problemen op te lossen. Je kan hiervoor beroep doen op je kennis van de verschillende wiskundige modellen die je zal aanleren. In het vak informaticawetenschappen gaan we nog een stapje verder op wiskundig gebied en krijg je inzicht in de werking van algoritmes en datastructuren en hoe die je kunnen helpen om complexe wiskundige problemen op te lossen. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je houdt van wat uitdaging en de cultuur van de Romeinen fascineert je. Verder vind je het leuk om verbanden te zoeken tussen woorden in teksten en tussen teksten onderling. Je denkt graag dieper na over teksten. Daarnaast hou je van wiskunde. Je staat wiskundig sterk in je schoenen en houd je graag bezig met nadenken over wiskundige problemen, die probeer je op te lossen door analytisch na te denken en de aangeleerde methodes toe te passen. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op de zware wiskundige richtingen aan de universiteit, bijvoorbeeld Burgerlijk ingenieur of Ingenieurswetenschappen. Ook Geneeskunde behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast staan alle richtingen aan de hogeschool of universiteit voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
6
6
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
2
1
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Latijn
4
4
Informaticawetenschappen
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod