3 & 4 NaWe

Natuurwetenschappen

Wat leer je?

Je leert de wereld op een wetenschappelijke manier bekijken en de werkelijkheid op een andere manier benaderen. Via aangeleerde onderzoeksmethodes probeer je natuurfenomenen te doorgronden en probeer je problemen uit het dagelijkse leven creatief op te lossen. Je maakt hiervoor gebruik van een uitgebreide wiskundebasis die je binnen deze richting aangeleerd krijgt. Je ziet hoe wetenschappen verbonden zijn met de samenleving en via praktische experimenten probeer je zelf de theorie toe te passen. Daarnaast leer je ook hoe levende systemen werken en hoe materie wordt gevormd en zich kan voortbewegen. Tot slot krijg je ook de kans om je brede basis voor de andere vakken te verdiepen, waarmee we je klaarstomen voor de derde graad en het hoger onderwijs. Zo kies je met deze richting voor een uur Duits per week en het vak expressie, waarin je leert voor een publiek te spreken en op een creatieve manier met taal te spelen. Verder krijg je ook de vakken computerprocessen waarin je de basis van programmeren leert en onderzoekscompetenties wetenschappen waarin je op een wetenschappelijke manier proeven en onderzoeken leert uitvoeren.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geïnteresseerd in wetenschappen en wil graag weten hoe de natuur in elkaar zit en welke processen er allemaal schuilgaan achter de werkelijkheid die we iedere dag weernemen. Je bent bereid om hiervoor zelf onderzoek te voeren en denkt graag verder na over verbanden tussen de zaken die je leert in de verschillende vakken en het dagelijkse leven. Je bent tot slot iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

In de derde graad krijg je de keuze om meer wiskunde of meer talen te combineren met wetenschappen in de richtingen Wetenschappen-wiskunde en Moderne talen-wetenschappen. Vanuit beide richtingen hou je alle opties open voor het hoger onderwijs en kan je zowel naar de universiteit als de hogeschool gaan.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

3de
4de
Wiskunde
5
5
Nederlands
4
4
Frans
4
4
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Artistieke vorming
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Wereldwijs
1
1
OC Wetenschappen
1
1
Expressie
1
Computerprocessen
1
Duits
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod