1 Latijn

Wat leer je?

In het eerste jaar leren we je naast het basispakket een nieuwe taal aan: Latijn. De leerkracht neemt jou mee naar de klassieke oudheid en leert jou de Romeinse cultuur kennen en natuurlijk ook de basisregels van de taal, zodat je Latijnse teksten kan lezen en kan ontdekken hoe de Romeinen leefden, dachten … Daarnaast nemen we de tijd om je vlot te leren werken met de laptops die we gebruiken op school in een uurtje ICT. Tot slot voorzien we ook een lesuur om jou te leren plannen, te leren samenwerken en proberen we samen te ontdekken wie jij bent, welk studiedomein en welke studiemethode bij jou past.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geslaagd voor het lager onderwijs en kijkt er naar uit om de volgende stap in je leerproces te zetten. Je hebt interesse in geschiedenis en talen en gaat graag op zoek naar de verbanden tussen verschillende zaken. Daarnaast heb je nood aan extra uitdaging en heb je de basisvakken, Frans, Nederlands en wiskunde, al goed onder de knie. Tot slot sta je er voor open om een nieuwe cultuur te leren kennen.

Waarheen ga je?

Na de eerste graad Latijn kan je ook in de tweede graad verder binnen deze optie. Vanaf de derde graad kan je ervoor kiezen om Latijn te combineren met meer wiskunde, wetenschappen of talen. Deze richting bereidt je voor op het hoger onderwijs. Daarnaast liggen nog alle andere opties voor jou open. Zo kan je er ook voor kiezen om de richting economische wetenschappen, natuurwetenschappen, humane wetenschappen of moderne talen uit te gaan op onze Campus Markt.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

1ste
Wiskunde
4
Nederlands
4
Frans
3
Engels
2
Aardrijkskunde
2
Natuurwetenschappen
2
Techniek
2
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Mens en samenleving
1
Lichamelijke opvoeding
2
Beeld
1
Coaching + ICT
1
Latijn
5
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod