5 & 6 BeWe

Bedrijfswetenschappen

Wat leer je?

Je bouwt je basiskennis over economie uit de tweede graad verder uit. Zo leer je meer over hoe de economie en de markt met vraag en aanbod werken. Daarnaast bekijk je welke rol de overheid kan spelen bij het stimuleren van de economie. We leren je ook met een kritische blik naar het hele plaatje kijken en reflecteren over welk model het beste is voor welke economie en hoe we duurzamer te werk kunnen gaan, zowel op ecologisch als sociaal vlak. Verder leer je de basis om een financieel beleid voor een onderneming uit te werken: wanneer is een bedrijf financieel gezond en welke administratie hoort daarbij? Ook de andere kant van het ondernemen komt aan bod: welke logistieke doelstellingen moeten worden behaald om een gezonde onderneming te hebben? En hoe neem je personeel in dienst en welke sociale en juridische vereisten zijn daaraan gekoppeld? Om al die gegevens makkelijk bij te houden leer je in het vak informaticawetenschappen hoe je databases kan ontwerpen en hiermee moet werken. Via het vak project bedrijf proef je daarnaast al eens van het bedrijfsleven en leer je de theorie toepassen binnen concrete situaties. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je denkt graag na over hoe de markt functioneert. Je wil weten waarom bepaalde producten beter aanslaan dan andere en vindt het interessant om na te denken over hoe de economie werkt en welke principes hierachter zitten. Je bent vooral geïnteresseerd in de theorie achter de economische principes en iets minder in de praktische kant van het ondernemen zelf en doet niets liever dan over economie en ondernemen na te denken. Je bent een goede student, je hebt graag wat hulp bij het studeren van grote stukken theorie en vindt het makkelijker om de theorie binnen concrete situaties te studeren.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op alle economische richtingen aan de universiteit, bijvoorbeeld Handelswetenschappen of Toegepaste economische wetenschappen. Daarnaast staan alle richtingen met minder wiskunde aan de hogeschool voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
3
4
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Bedrijfswetenschappen
8
8
Project bedrijf
2
2
Informaticawetenschappen
1
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod