5 & 6 WelWe

Welzijnswetenschappen

Wat leer je?

Je leert nieuwe psychologische theorieën om de mens en zijn gedrag dieper te doorgronden. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de opbouw van de samenleving en leer je reflecteren over belangrijke maatschappelijke kwesties. Die leer je bekijken vanuit verschillende invalshoeken om zo een gefundeerde mening te vormen, zodat je hierover in dialoog kan gaan met je klasgenoten. Om een zo breed mogelijk beeld hierover te krijgen, zal je ook het vak filosofie volgen. Hierin leer je aan de hand van bekende filosofische stromingen nog diepgaander nadenken over wat ons tot mens maakt en het mens zijn zelf. Om de onderzoeken naar de maatschappelijke thema’s zo wetenschappelijk mogelijk te laten verlopen, krijg je ook het vak statistiek waarin je leert welke statische modellen en software je kan gebruiken voor welk onderzoek. Verder zal je ook uitgebreider binnen het vak natuurwetenschappen ingaan op de fysiologie en anatomie van de mens. Via het vak project gezondheidswetenschappen proef je daarnaast al eens van de zorgsector en leer je de theorie toepassen binnen concrete situaties. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je denkt graag na over de relaties tussen mensen en wat ons tot mens maakt. Je bent geïnteresseerd in cultuur en staat open voor andere meningen dan de jouwe. Je bent vooral geïnteresseerd in de theorie achter de sociale en psychologische ontwikkeling van de mens en iets minder in de praktische kant. Je bent een goede student, je hebt graag wat hulp bij het studeren van grote stukken theorie en vindt het makkelijker om de theorie binnen concrete situaties te studeren.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op alle humane richtingen aan de universiteit, bijvoorbeeld Psychologie of Pedagogische wetenschappen. Daarnaast staan alle richtingen met minder wiskunde aan de hogeschool voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
2
3
Nederlands
4
4
Frans
2
2
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
3
2
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Toeg. Sociale en gedragswetenschappen
6
5
Filosofie
2
2
Statistiek
2
Project gezondheidswetenschappen
3
3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod