5 & 6 WeWi

Wetenschappen – wiskunde

Wat leer je?

Je scherpt je onderzoeksvaardigheden verder aan. Zo leer je nieuwe wetenschappelijke methodes om natuurfenomenen te onderzoeken en pas je die ook toe in praktische proeven. Daarnaast ontwikkel je ook je inzicht verder in de samenhang tussen de natuurwetenschappen en de samenleving en haar technologie. Je basiskennis over biologie, chemie en fysica wordt in de derde graad ook uitgebouwd, met onder andere celleer, genetica, chemische reacties en elektrostatica en -magnetisme. Naast wetenschappen is wiskunde een belangrijke component in deze richting. Je leert beter wiskundig redeneren en argumenteren en onderzoekt ook hoe wiskunde je kan helpen om problemen op te lossen. Je kan hiervoor beroep doen op je kennis van de verschillende wiskundige modellen die je zal aanleren. We proberen ook te kijken hoe wiskunde ons kan helpen bij de wetenschappelijke onderzoeken. In het vak informaticawetenschappen gaan we nog een stapje verder op wiskundig gebied en krijg je inzicht in de werking van algoritmes en datastructuren en hoe die je kunnen helpen om complexe wiskundige problemen op te lossen. Met het vak engineering wijden we je in in de statica, dynamica, elektronica … en leren we je conceptueel denken als voorbereiding op ingenieursstudies. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geïnteresseerd in wetenschappen en wil graag weten hoe de natuur in elkaar zit en welke processen er allemaal schuilgaan achter de werkelijkheid die we iedere dag waarnemen. Je bent bereid om hiervoor zelf onderzoek te voeren en denkt graag verder na over verbanden tussen de zaken die je leert in de verschillende vakken en het dagelijkse leven. Daarnaast hou je van wiskunde. Je staat wiskundig sterk in je schoenen en houd je graag bezig met nadenken over wiskundige problemen, die probeer je op te lossen door analytisch na te denken en de aangeleerde methodes toe te passen. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op de zware wiskundige wetenschappelijke richtingen aan de universiteit, denk maar aan Fysica, Sterrenkunde, Chemie, Biologie of Burgerlijk – of Industrieel ingenieur. Ook Geneeskunde behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast staan alle richtingen in het hogere onderwijs, zowel aan de hogeschool als universiteit voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
6
6
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
1
1
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Engineering
2
2
Informaticawetenschappen
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod