5 & 6 B&O

Bedrijfsorganisatie

Wat leer je?

Je bouwt je basiskennis over economie uit de tweede graad verder uit. Zo leer je meer over hoe de economie en de markt met vraag en aanbod werken. Daarnaast bekijk je welke rol de overheid kan spelen bij het stimuleren van de economie. We kijken ook naar de alternatieve economische modellen en onderzoeken welk model welke voordelen oplevert. Je leert een strategisch plan met een missie, visie en normen en waarden voor je onderneming opmaken. Verder leer je de basis om een financieel beleid voor een onderneming uit te werken: hoe hou ik mijn boekhouding bij, welke belasting moet ik betalen, hoe bereken ik mijn kostprijzen …? Ook de andere kant van het ondernemen komt aan bod: welke logistieke doelstellingen moeten worden behaald om een gezonde onderneming te hebben? En hoe neem je personeel in dienst en welke sociale en juridische vereisten zijn daaraan gekoppeld? Je leert met andere woorden hoe je een onderneming moet runnen.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geïnteresseerd in de praktische kant van het bedrijfsleven. Zo wil je weten welke soort ondernemingen er zijn en wat je moet doen om een onderneming goed te laten draaien. Welke administratie moet er gebeuren en hoe begin je aan een boekhouding? Je studeert liefst zaken binnen toepassingen en niet puur als theorie. Daarnaast ga je ook graag praktisch aan de slag: zo zou je in de toekomst misschien wel een eigen bedrijf uit de grond willen stampen.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op alle economische richtingen aan de hogeschool, bijvoorbeeld Bedrijfsmanagement of Accountancy-Fiscaliteit of je kan verder studeren door een meer praktische opleiding te volgen in het volwassen dagonderwijs. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om het werkveld in te stappen door aan de slag te gaan binnen een al bestaande onderneming of er zelf eentje uit de grond te stampen.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
2
2
Nederlands
3
3
Frans
2
2
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
1
1
Geschiedenis
1
1
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Klasuur (coaching)
1
1
Bedrijfsorganisatie
14
14
Duits
1
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod