5 & 6 LaMo

Latijn - moderne talen

Wat leer je?

Je leest zoveel mogelijk authentieke Latijnse teksten uit de verschillende tijden waarin Latijn werd en wordt gebruikt. Je leert de Latijnse teksten diepgaand te analyseren en ontdekt de onderliggende betekenis van de woorden in zowel poëtische- als prozateksten. Daarnaast leer je ook welke evoluties het Latijn allemaal heeft meegemaakt. Er is ook aandacht voor de klassieke cultuur, meer specifiek voor de klassieke filosofie en de werking van het recht in de klassieke oudheid. Naast Latijn zijn vreemde moderne talen een belangrijke component in deze richting. Zo krijg je een extra uur Frans en Engels, waarin je je vaardigheden verder aanscherpt en beter leert communiceren. Daarnaast zal je hierin ook kennismaken met literatuur en die teksten diepgaand analyseren. Ook leer je op een andere manier naar taal kijken en onderzoek je hoe cultuur en taal samenhangen en wat de samenhang is tussen de talen onderling door naar hun grammatica te kijken. Je werkt ook verder aan de kennis van je vierde taal, Duits, zodat je in staat bent om met Duitstaligen te communiceren en kan kennismaken met de Duitse cultuur via literaire teksten en filmpjes. Je krijgt bovendien een breed overzicht over de literatuur doorheen tijd en ruimte in het vak wereldliteratuur. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie, kunst en statistiek en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je bent geïnteresseerd in talen en onderzoekt graag waarom een auteur een bepaalde verwoording gebruikt. Verder vind je het leuk om verbanden te zoeken tussen woorden in teksten en tussen teksten onderling. Je houdt van wat uitdaging en de cultuur van de Romeinen fascineert je. Daarnaast wil je graag leren hoe je je in zoveel mogelijk talen kan uiten. Je denkt graag na over hoe een taal werkt en de regels om zinnen te bouwen. Je vindt het leuk om teksten uit te schrijven en/of te presenteren en bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op de talige richtingen aan de universiteit, denk maar aan de talenrichtingen aan de faculteit Taal- en Letterkunde of Rechten. Daarnaast staan alle richtingen met minder wiskunde aan de universiteit of hogeschool voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
2
3
Nederlands
4
4
Frans
4
4
Engels
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Filosofie
1
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Latijn
4
4
Duits
2
3
Wereldliteratuur
1
1
Statistiek
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod