5 & 6 HuWe

Humane wetenschappen

Wat leer je?

Je leert nieuwe psychologische theorieën om de mens en zijn gedrag dieper te doorgronden. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de werking van de samenleving en leer je reflecteren over belangrijke maatschappelijke kwesties. Die leer je bekijken vanuit verschillende invalshoeken om zo een gefundeerde mening te vormen, zodat je hierover in dialoog kan gaan met je klasgenoten. Om een zo breed mogelijk beeld hierover te krijgen, zal je ook het vak filosofie volgen. Hierin leer je aan de hand van bekende filosofische stromingen nog diepgaander nadenken over wat ons tot mens maakt en het mens zijn zelf. Verder neemt ook kunst een belangrijk deel van de leerstof in. Je leert kunst analyseren en waarderen en onderzoekt hoe kunst mee onze persoonlijkheid maakt. Om de onderzoeken naar de maatschappelijke thema’s zo wetenschappelijk mogelijk te laten verlopen, krijg je ook het vak statistiek waarin je leert welke statische modellen en software je kan gebruiken voor welk onderzoek en het vak databeheer waarin je leert omgaan met databases. Verder krijg je ook antropologie waarin je de menswetenschappen van dichterbij onderzoekt. Tot slot bereiden we je voor op het hoger onderwijs met lessen over het taalgebruik in het hoger onderwijs en het schrijven van werkstukken, filosofie en kunst en leren we je de vaardigheden die je nodig hebt om de wereld te ontdekken door je o.a. de nodige financiële bagage te geven.

Legende (vakken)

Algemene vorming
Richtingspecifieke vorming
Schoolspecifieke keuze

Wie ben je?

Je denkt graag na over de relaties tussen mensen en wat ons tot mens maakt. Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur en staat open voor andere meningen dan de jouwe. Je bent vooral geïnteresseerd in de theorie achter de sociale en psychologische ontwikkeling van de mens en iets minder in de praktische kant. Je bent iemand die graag studeert en die geen moeite heeft om veel theorie te studeren en die toe te passen op nieuwe situaties.

Waarheen ga je?

Deze richting bereidt je voor op alle humane richtingen aan de universiteit, bijvoorbeeld Psychologie of Pedagogische – of Kunstwetenschappen of Politieke of Sociale wetenschappen. Daarnaast staan alle richtingen met minder wiskunde aan de universiteit of hogeschool voor jou open.

Algemene vragen

Alle info over inschrijven op onze school vind je via deze link.

We lichten graag onze richtingen uitgebreid toe op onze ‘open dagen’. Meer info hierover vind je via volgende link.

Jouw lessentabel

5de
6de
Wiskunde
2
3
Nederlands
4
4
Frans
3
3
Engels
2
2
Aardrijkskunde
1
1
Natuurwetenschappen
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke opvoeding
2
2
Uitgebreide filosofie
2
2
Financiële geletterdheid
1
Academische geletterdheid
1
Esthetica
1
Sociale en gedragswetenschappen
4
4
Kunstbeschouwing
1
1
Filosofie
1
Statistiek
1
1
Antropologie
1
1
Databeheer
1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Bekijk ons studieaanbod