Praktisch

Goede vrienden!

Hoe ziet jouw schooldag eruit?

1ste lesuur
08u10 - 09u00
2de lesuur
09u00 - 09u50
Ochtendpauze
09u50 - 10u05
3de lesuur
10u05 - 10u55
4de lesuur
10u55 - 11u45
Middagpauze (1ste en 2de graad)
11u45 - 12u35
5de lesuur + middagpauze (3de graad)
12u35 - 13u25
6de lesuur
13u25 - 14u15
Namiddagpauze
14u15 - 14u30
7de lesuur
14u30 - 15u20
8ste lesuur
15u20 - 16u10

Schoolreglement

Goede afspraken maken goede vrienden.

Op elke school gelden er regels en afspraken die een vlotte omgang tussen leerlingen, leerkrachten en ouders bewerkstelligen. Het schoolreglement is het overzicht van regels en afspraken, dat de basis vormt voor een goede gang van zaken op onze school. We vragen elke leerling die zich inschrijft en zijn/haar ouders zich akkoord te verklaren met het volledige reglement.

Open dag

17 mei 2024 (17u00 - 20u30)

Overweeg je om volgend schooljaar bij ons op school te starten? Wil je de school van dichterbij leren kennen? Maak je graag kennis met je nieuwe leerkrachten voor het volgende schooljaar? Kom dan zeker naar onze Open dag op Campus Markt (2de en 3de graad) op vrijdag 17 mei van 17u00 tot 20u30. We nemen jou graag mee door onze schoolgebouwen en verkennen samen met jou de mogelijke studieopties op Sint-Donatus Secundair. Daarnaast leggen we jou de schoolwerking van a tot z uit. Hopelijk tot dan!

Vooruitstrevend en ambitieus

21ste eeuwse vaardigheden

Elke leerling die instapt in ons derde jaar gaat aan de slag met een eigen laptop. We waren al overtuigd van de educatieve meerwaarde voor elke leerling, zowel op school als thuis. Een individueel leer- en werkmiddel dat onmisbaar is om de vaardigheden onder de knie te krijgen die nodig zijn om in de maatschappij te functioneren, en zeker in een academische en professionele omgeving onmisbaar zijn.

Een eigen laptop voor de volgende vier jaar

Onze school werkt samen met The Rent Company voor het gebruik van de laptops. Op hun website kan je na inschrijving op de school jouw laptop bestellen. Je kan de laptop in éénmaal aankopen of je kan de afbetaling spreiden over de volgende vier schooljaren. Gedurende die vier jaar staat The Rent Company in voor jouw laptop. Zijn er herstellingen nodig, dan lever je de laptop op school in en zorgen zij voor de herstelling. De school voorziet voor jou dan een vervanglaptop gedurende die periode. In de vakanties kan je rechtstreeks met The Rent Company contact opnemen om op die manier snel geholpen te worden. Zo hoef je nooit lang te wachten.